Thumb a964c9d355d3625feee25a447ccd26a8969df763
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Agnita Overdijk

Ik collecteer omdat:

Er is nog veel geld nodig is voor onderzoek om deze ziekte te stoppen.
Helaas heb ik mijn vader vorig jaar verloren aan deze vreselijke ziekte.

Tikkie
10

donaties

€ 87

ingezameld