Thumb 71a235ba846b842b518b328038c5e5fe94e51d3d
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Agnita Overdijk

Ik collecteer omdat:

Er is nog veel geld nodig is voor onderzoek om deze ziekte te stoppen.
Helaas heb ik mijn vader vorig jaar verloren aan deze vreselijke ziekte.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld