Thumb b6edfad8e320dfdd154c615bf5f087fe870c5fcb
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Alzheimer Centrum Limburg

Ik collecteer omdat:

Als Alzheimer Centrum Limburg willen wij graag collecteren om geld op te halen om zo meer onderzoek te kunnen doen naar dementie.
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld