Thumb 83fc3b059e2a3adb889673f55b37acaccc6a04bb
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Alzheimer Nederland

Ik collecteer omdat:

Dementie de aandacht moet krijgen die het nodig heeft. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden.

Tikkie
1

donatie

€ 250

ingezameld