Thumb 6ef9f1e4d012b9c56cbacfd4af057761785ada79
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Alzheimer Nederland

Ik collecteer omdat:

De collecteweek ieder jaar weer ontzettend belangrijk voor het werk van Alzheimer Nederland is. We halen geld op voor een toekomst zonder dementie en betere ondersteuning van mensen met dementie en mantelzorgers. Juist in deze tijd wordt duidelijk hóe nodig ons werk is. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Daarom zetten we samen onze schouders eronder en gaan we met duizenden langs de deur om geld op te halen voor een oplossing voor deze ziekte. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! Doneer jij ook in onze collectebus?

Tikkie
26

donaties

€ 582

ingezameld