Thumb 686e07c380677af45125b6026d1ad21fc7d93863
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Alzheimer Nederland

Ik collecteer omdat:

Dementie de aandacht moet krijgen die het nodig heeft. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. We werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden. Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, we meer aandacht hebben voor elkaar en waarin we steeds dementievriendelijker worden. De collecteweek is een prachtig moment om hier bij stil te staan. We hopen natuurlijk op een zo hoog mogelijke opbrengst, zodat we nog meer ondersteuning kunnen bieden.

Tikkie
197

donaties

€ 3.058

ingezameld