Thumb a77d2d6495dc8e327d8901c3401fc298319edb6f
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Angelique Dreijer

Ik collecteer omdat:

Ik gewerkt heb met mensen met niet aangeboren hersenletsel, en weet ondanks dat het een andere hersenaandoening is, er echt onderzoek naar gedaan moet worden om de ziekte uit te bannen en dat er meer voorlichting komt voor de wereld er omheen. Want het is schrijnend wat voor situaties je tegenkomt.

Tikkie
1

donatie

€ 5

ingezameld