Thumb aad8424f06eb1efa98bbb5e59a98e2709b83a62d
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Animo in actie voor Alzheimer

Ik collecteer omdat:

Op 10 december viert Animo zijn 70ste verjaardag! Normaal vieren we dit groots en nodigen we je uit om in volle glorie en met veel toeters, bellen, ballonnen en confettikanonnen bij ons te komen proosten. Maar helaas; in de tijd van Covid moeten we andere, meer verantwoorde keuzes maken. Als u uw felicitaties wilt overbrengen, vragen wij u een bijdrage te leveren aan Alzheimer Nederland ter gelegenheid van ons jubileum. Sinds 2015 steunen wij Stichting Alzheimer Nederland Alzheimer Nederland zet zich in voor een toekomst zonder dementie! Help en doneer!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld