Thumb 666b6fe24db31ec6d91219bcb0e3896182b485bb
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Ans de Jonge

Ik collecteer omdat:

Ik op 6 september j.l na een zware strijd van +_ 10 jaar op de leeftijd van 53 jaar mijn dochter aan deze vrezelijke ziekte moest verliezen
Help deze vrezelijke ziekte te bestrijden

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld