Thumb c877ed0ef2572daf339adc0282000855fd3e6a95
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Arie de Jong

Ik collecteer omdat:

Deze ziekte enorme impact heeft op patiënt en omgeving, het dreigt volksziekte nr. 1 te worden en dat MOET bestreden worden. Uw gift is daarom verdomd belangrijk! Geef daarom gul, het kan u ook overkomen (en dat gun ik niemand!)

Tikkie
2

donaties

€ 30

ingezameld