Thumb 0211eb5cb833001d7a0e88a36d3f91081a754ac7
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Astrid Keijzer

Ik collecteer omdat:

Mijn lieve mama is afgelopen januari overleden aan de ziekte van Alzheimer. Jammer genoeg moet er nog heel veel onderzoek plaats vinden voor deze ziekte. Help ons daarmee door ons te ondersteunen met een donatie. Alle kleine beetjes helpen. Dank u daar voor!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld