Thumb f18b5af7445cec7691e2887f35240c0f9c032502
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Astrid Nouwens

Ik collecteer omdat:

Mijn vriendin Alzheimer heeft en voor alle anderen die hier onder lijden.

Tikkie
31

donaties

€ 516

ingezameld