Thumb e1472867c8b3d0ed9bdd9c86bcd40b5cfc44f15b
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Corine Dingemanse

Ik collecteer omdat:

De ziekte van Alzheimer heb ik van nabij meegemaakt. De ziekte heeft een grote impact op de persoon die het heeft èn de mensen om hun heen. Ik hoop van harte dat het ooit te voorkomen of te genezen is. Daar is onderzoek voor nodig dus veel geld. Hoop dat iedereen gul doneert.
Corine

Tikkie
1

donatie

€ 15

ingezameld