Thumb a24c660944a738217c3fc6de94e27989414a4f76
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Ernst Jansen

Ik collecteer omdat:

Ik het belangrijk vind dat deze ziekte minimaal kans krijgt om de mensen te bereiken door er goed onderzoek naar te doen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld