Thumb 4d9940dc711afce0a2d8525917bc02a7585761d5
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Ester Wijers

Ik collecteer omdat:

Een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun omgeving, daar zet ik me graag voor in!
Zowel binnen mijn werk in de zorg als privé zie ik hoe dementie voor ingrijpende veranderingen zorgt.
Op 31 mei jongstleden overleed mijn oma op 82 jarige leeftijd. Zij was bekend met Alzheimer. Ondanks de vele mooie, liefdevolle momenten waren er ook vaak confronterende en verdrietige momenten. Het is moeilijk te zien hoe iemand de regie over zijn/haar eigen leven steeds meer verliest en je steeds een beetje meer afscheid neemt van een dierbare.
Daarom sta ik dit jaar extra stil bij alle mensen en hun naasten die niet vergeten mogen worden!
Help jij ook mee aan een toekomst zonder dementie?
Heel erg bedankt! ♡

Tikkie
31

donaties

€ 230

ingezameld