Thumb cd28c12dcc10c7a728f7a9f24bfcc9dfbb39258c
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Eveline Antonioli

Ik collecteer omdat:

Investeren voor nderzoek naar Alzheimer is belangrijk zodat we iets kunnen doen tegen deze ziekte.

Tikkie
3

donaties

€ 12

ingezameld