Thumb 6f9a57c44c9961becea97f72059fcd2b3d5e155a
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Floris Gortemaker

Ik collecteer omdat:

Zoals de meesten van jullie weten heeft mijn moeder sinds een aantal jaren Alzheimer.
Door het inzamelen van geld hoop ik dat er meer onderzoek naar deze ziekte gedaan kan worden en dat mensen in de toekomst wel behandeld kunnen worden en langer van het mooie leven kunnen genieten.
Super bedankt voor jullie bijdrage!!
Groet, Floris

Tikkie
66

donaties

€ 1.295

ingezameld