Thumb 29df49b00191d16a1e3f7044c0b14da1ef84c309
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Holly van Klaveren

Ik collecteer omdat:

ik mijn oma wil herdenken en wil bijdragen aan onderzoek waardoor hopelijk ooit niemand meer op deze manier oud hoeft te worden

Tikkie
1

donatie

€ 7

ingezameld