Thumb 29df49b00191d16a1e3f7044c0b14da1ef84c309
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Holly van Klaveren

Ik collecteer omdat:

ik mijn oma wil herdenken en wil bijdragen aan onderzoek waardoor hopelijk ooit niemand meer op deze manier oud hoeft te worden

Tikkie
1

donatie

€ 7

ingezameld