Thumb f036ca0c27713cd9f33de556e390824e639c1ecd
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Ina Everts

Ik collecteer omdat:

Ik familie en vrienden heb die aan Alzheimer leden/lijden. Ik hoop dat er met onze bijdrage genoeg geld kan worden ingezameld om de onderzoeken om deze nare ziekte te genezen, te kunnen financieren.

Tikkie
35

donaties

€ 233

ingezameld