Thumb 1f2504b3b66ead438bf564469416ab39602be988
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Jetske van der Schaar

Ik collecteer omdat:

Onderzoek is de enige hoop op een toekomst zonder dementie. Ik ben 37 en drager van een zeldzaam erfelijk gen, dat er met 100% zekerheid voor zorgt dat ik ziek zal worden over ongeveer vijftien jaar.
Alzheimer is geen bijwerking van ouderdom, maar een ziekte die ook jonge mensen treft van 50, 40 of soms nog maar 30 jaar oud.
Ik hoop dat je geeft, voor mij én voor jezelf. Want als er geen doorbraak komt, wordt in de toekomst bijna 1 op de 2-3 mensen dement.
Dit gaat niet alleen om mij, maar om ons allemaal.

Tikkie
1

donatie

€ 10

ingezameld