Thumb 19c93bb59105007b12c14f58d431a30af86d0887
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Liesbeth van den Berg

Ik collecteer omdat:

Mijn moeder heeft 8 jaar lang gevochten tegen deze verschrikkelijke ziekte. Afgelopen oktober is mijn moeder overleden. Ik collecteer niet omdat ik wil dat je medelijden hebt, ik collecteer voor ons allemaal. Dat geen enkel gezin in de toekomst hun familielid of zichzelf moet verliezen.

Tikkie
1

donatie

€ 372

ingezameld