Thumb 9edd0f163f21b67ab5e7aab27c5afdad074e573f
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Lilian Smidt van Campen

Ik collecteer omdat:

In plaats van langs de deuren te gaan wil ik via deze digitale collectebus helpen om geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland.

Dit is echt hard nodig om meer inzicht te krijgen in de oorzaak, preventie, en behandeling van de mensonterende ziekte Alzheimer en andere vormen van dementie.

Doe je mee?

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld