Thumb 4950de7683d7d2b1ad893a712276d2fcad78dde6
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Lilian Smidt van Campen

Ik collecteer omdat:

In plaats van langs de deuren te gaan wil ik via deze digitale collectebus helpen om geld in te zamelen voor Alzheimer Nederland.

Dit is echt hard nodig om meer inzicht te krijgen in de oorzaak, preventie, en behandeling van de mensonterende ziekte Alzheimer en andere vormen van dementie.

Doe je mee?

Tikkie
21

donaties

€ 164

ingezameld