Thumb b1bb63d07043a218c817e9ddeea5bc5fa1e1275a
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Lisa Visser

Ik collecteer omdat:

Dementie is een zeer bekende ziekte waar 1 op de 5 (!) mensen mee te maken krijgt! Er is alleen nog geen werkend preventiemiddel gevonden om het tegen te gaan. Met veel onderzoeken zijn ze al dichterbij, maar voor iedereen om ons heen EN onszelf is het belangrijk dat de onderzoeken ook echt door kunnen gaan en er een middel gevonden kan worden!

Tikkie
1

donatie

€ 10

ingezameld