Thumb d536b0f4279751d3ea8295e3061cdea44093162d
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Marit van den Brink

Ik collecteer omdat:

mijn lieve oma is overleden. Zij had Alzheimer en als een eerbetoon aan haar collecteer ik.

Tikkie
1

donatie

€ 190

ingezameld