Thumb 7c33c14e945031a6fe2068ee3aa21e14cb0f5652
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Natascha Rietveld

Ik collecteer omdat:

Om onderzoek naar Alzheimer te doen wil ik jullie vragen een bedrag te doneren in mijn online collectebus. Naast onderzoek ondersteun je verschillende initiatieven om de zorg en ondersteuning richting mantelzorgers en patienten te vergroten.
Jullie kunnen via mij ook een eigen collectebus aanmaken.
Bedankt voor jullie donatie.

0

donaties

€ 0

ingezameld