Thumb c12cf5982864a1a2be3deb09ac4e5a030835eb12
82d7801474aa648e4ea711e8cdc23bc7e1182531

Patricia Hogenes

Ik collecteer omdat:

Ik in 2017 mijn vader ben verloren aan vasculaire dementie en mijn moeder precies dezelfde diagnose heeft gekregen. Veel mensen erkennen het niet als een ziekte, maar wij krijgen er straks allemaal mee te maken. Samen kunnen we hier verandering in brengen. Doe je mee? Liefs Patries ☀️

Tikkie
2

donaties

€ 35

ingezameld