Thumb 0438c314fb64330c2e3dac80cae1daa175c38370
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Renata Breuer

Ik collecteer omdat:

Mijn vader sinds een kleine 2 jaar aan Lewy Body dementie lijdt. Om je eigen vader van een actief persoon te zien veranderen in iemand die hulp nodig heeft bij de meest ' simpele, normale ' dingen in het leven, is hartverscheurend. Iedere euro is belangrijk voor onderzoek...dank je wel!!
Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld