Thumb 0b5bef5a216554be1e818f6bf1371a59b001d7ca
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Renata Breuer

Ik collecteer omdat:

Mijn vader sinds een kleine 2 jaar aan Lewy Body dementie lijdt. Om je eigen vader van een actief persoon te zien veranderen in iemand die hulp nodig heeft bij de meest ' simpele, normale ' dingen in het leven, is hartverscheurend. Iedere euro is belangrijk voor onderzoek...dank je wel!!

Tikkie
19

donaties

€ 157

ingezameld