Thumb c4d12acc1e9e97902e98251ec4f19caa6bd6f9d1
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Romy van den Boogaart

Ik collecteer omdat:

er bij mijn moeder (nu 55 jaar) in nov. 2017 de diagnose Alzheimer is geconstateerd. Het leven met deze ziekte is onwijs ingrijpend, onvoorspelbaar en zo oneerlijk.. Het doet me onwijs veel verdriet om haar zichzelf te zien verliezen, al haar herinneringen te zien verdwijnen en de blik in haar ogen steeds leger te zien worden. We geven zo ontzettend veel om haar en weten dat een medicijn tegen deze ziekte voor mijn moeder al te laat is, maar in mijn ogen is dit de ergste ziekte die een mens kan overkomen. Zo mensonterend.. Ze is er nog wel, maar eigenlijk ook niet meer... Hopelijk wordt er in de toekomst iets gevonden wat het kan vertragen of zelfs tegen kan gaan, want dit gun ik niemand. Daarom collecteer ik deze week zowel langs de deuren als online en hoop dat ik op deze manier weer mijn steentje bij kan dragen.

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld