Thumb 03fac0e5e82d2ec5d82c95d4c323ed35e93d6b80
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Tirza van Ollefen-Weijer

Ik collecteer omdat:

ik hoop dat er een tijd komt dat onderzoek duidelijk maakt hoe Alzheimer een stop kan worden toegeroepen.
Te laat voor mijn moeder, maar misschien niet voor jou en mij of onze kids..

Tikkie
19

donaties

€ 300

ingezameld