Thumb 94459df94e5222efb7a5737b9fd7d43c4735ecb0
7013b58b0e4388814e6bf09bb89fad6018f603de

Trudy Kwik

Ik collecteer omdat:

mijn mama Alzheimer heeft en ik van dichtbij zie hoe belangrijk het is om extra geld te krijgen voor onderzoek! Eén op de 3 vrouwen krijgt Alzheimer. Laten we zorgen dat we via onderzoek dit kunnen verminderen!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld