Thumb d67b4018d6d4250d0e0f7cdceb78a95d885114cd
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Trudy Kwik

Ik collecteer omdat:

Mijn mama Alzheimer heeft en ik van dichtbij zie hoe belangrijk het is om extra geld te krijgen voor onderzoek!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld