Thumb 0083557646f46a689dfe1ab40405636ef73f6b03
Qr
50d1820041d42a585339b1309c9bd23fd2022667

Wendy Blacha

Ik collecteer omdat:

Sinds 4 jaar weten wij dat mijn vader de ziekte van Alzheimer heeft. Het was een klap! Inmiddels gaan mijn kinderen en ik voor de vierde keer collecteren. Omdat alle beetjes helpen, hebben we een digitale collectebus! Geef!! Want alles helpt om verder onderzoek te kunnen doen voor deze nare ziekte!

Tikkie
0

donaties

€ 0

ingezameld